Etický kódex

Podporujeme čestnosť a zodpovednosť homeopatickej praxe a riadime sa odbornými štandardmi registrovaných homeopatov vykonávajúcich klasickú homeopatiu.

Slovenská homeopatická asociáciaSme členmi Slovenskej komora homeopatov a vodítkom pre našu prácu klasického homeopata je etický kódex Slovenskej komory homeopatov.

 

 

Európska centrálna rada homeopatovSlovenská komora homeopatov je profesným združením homeopatov na Slovensku a je členom Európskej centrálnej rady homeopatov ECCH, ktorej hlavnou úlohou je starať sa o to, aby pacienti v celej Európe mali prístup ku vysoko kvalitnej homeopatickej liečbe.

etický kódex Slovenskej komory homeopatov pre registrovaných homeopatov